Regulamin Strony
Prawa Autorskie
 • Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej twonity.pl, nazywanej dalej stroną, czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną, przez administratora - Firmy Twonity Justyna Bienias (zwanej dalej Firmą), mieszczącą się przy: ul. Zachodnia 73/2,        90-402 Łódź, NIP: 9491873362
 • Użytkownik strony zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz polityki prywatności.
 • Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych, poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron, do których linki znajdują się na stronie.
 • Wszelkie treści, materiały oraz elementy graficzne zamieszczone na stronie chronione są prawem autorskim, które przysługują Firmie Twonity Justyna Bienias.
 • Wszystkie nazwy, produkty, usługi zostały umieszczone na stronie w celu prezentacji działalności Firmy i objęte są prawami autorskimi Firmy, nie mogą być kopiowane, rozprowadzane ani modyfikowane bez jej zgody.
 • Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji: https://twonity.pl/
 • Strona nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników serwisu innym podmiotom, wyjątek stanowi żądanie uprawnionych organów Państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 • W wyniku awarii, bądź decyzji Firmy, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie strony. Jakiekolwiek przypadkowe, bezpośrednie bądź pośrednie szkody wynikające z jej korzystania, nie będą uznawane za podstawę do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
 • Firma zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony bez podania powodów.
 • Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

© 2020 Twonity | Agencja Brandingowa.

Obserwuj Nas:

 • Twonity | Facebook
 • Twonity | Instagram
 • Twonity | Pinterest
 • Twonity | Linkedin